Bo och trivs i våra hus

Tjusningen med att bo i ett flerfamiljshus är att många olika personligheter skall mötas på någon slags gemensam nivå där alla kan känna att man är trygg och att man trivs med sitt boende.
Detta ställer en del krav på dig som hyresgäst!
Alla är vi olika och har olika toleransnivå. Men med sunt förnuft kan man komma långt. Tänk alltid hur du själv skulle vilja bli bemött eller hur du själv vill ha det runt omkring dig – och handla därefter.

VISA HÄNSYN: För att alla ska kunna känna att de trivs är det viktigt att visa hänsyn mot sina grannar och sin omgivning. Detta gäller såväl i din egen lägenhet som i de gemensamma utrymmen som finns i fastigheten. Oavsett tid på dygnet är det aldrig ok att störa sina grannar med orimligt hög musik, hundar som skäller i tid och otid, borrande och spikande i väggar under sena kvällar. Tänk också på att i ett tyst hus nattetid kan till och med ditt duschande eller tvättande i tvättmaskinen vara störande! Sköt om möjligt detta på dagtid!

DU ANSVARAR ÄVEN FÖR DINA GÄSTER: Det är ditt ansvar att se till att även dina gäster ”sköter sig” och inte stör i din lägenhet, i trapphuset eller på gården. Vill det sig riktigt illa är ditt hyreskontrakt i fara på grund av dina gäster!

KOMMUNICERA MED DINA GRANNAR: Det är alltid bättre att du pratar med dina grannar i förebyggande syfte om du tänker ha fest. Sätt upp en lapp i trapphuset några dagar innan. Det är också viktigt att du hanterar eventuella klagomål som du får framförda till dig med hänsyn!

OM DU BLIR STÖRD: Ta alltid första kontakten med din granne direkt. Om störningarna ändå fortsätter så kontaktar du oss 0150-121 00.

Om störningen är väldigt kraftig och inträffar EFTER kontorstid så ringer du
Störningsjouren: 0150-522 35. Securitas rycker då ut och i det fall de kan konstatera en pågående störning debiteras den störande hyresgästen vad utryckningen kostar.

DU SOM HAR HUSDJUR: Tänk på att även om du vet att ditt husdjur är snäll och timid – är det inte säkert att din omgivning känner likadant. Visa därför stor hänsyn mot grannarna, någon av dem kan vara allergisk eller rädda för djur! Håll alltid ditt husdjur kopplat och rasta det inte inom fastighetens område.

RÖKNING INOM FASTIGHETEN: Vi ser helst att du som hyresgäst inte röker i din lägenhet, läs igenom särskilda villkor i ditt kontrakt, där finns information om ersättningsskyldighet vid eventuellt behov av sanering. Det råder ABSOLUT RÖKFÖRBUD i samtliga gemensamhetsytor såsom trapphus, källare, vindar, cykelrum och tvättstugor!

FÖRVARING AV CYKLAR OCH BARNVAGNAR: Dessa skall ALLTID förvaras i därför avsedda utrymmen såsom cykelrum och barnvagnsrum. Det är inte tillåtet att parkera cyklar och barnvagnar i trapphuset då dessa blockerar nedgångar till källare samt försvårar arbetet för räddningstjänsten.

ATT HANTERA SOPOR: Du som hyresgäst ansvarar för att dina hushållssopor slängs I sopkärlen utanför fastigheten. Sorteringsbara sopor såsom glas, metall, plast, tidningar, kartong och batterier skall sorteras och lämnad på därför avsedd återvinningsstation.

Eventuella grovsopor såsom möbler, elektronik, sopsäckar mm måste ovillkorligen köras till Vikatippen!
Du får inte under några omständigheter placera dessa i källare eller på vind. Ansamlingar av sopor är en grogrund för ohyra och är olämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt.

HÅLL DIN OMGIVNING I GOTT SKICK! Alla vill ha det trevligt och rent omkring sig. Som hyresgäst hos oss förväntar vi oss att du drar ditt strå till stacken, genom att:

Inte kasta skräp och fimpar i trapphus, från balkong och fönster eller ute på gården.
Inte ställa soppåsen ute i trapphuset, under en varm dag börjar den lukta ganska snabbt och är inte särskilt trevligt för din granne. Vill du vänta med att ta ut soporna till nästa gång du går ut – ställ då soppåsen innanför din lägenhetsdörr tills det är dags.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...