Betala hyran i tid

Enligt hyreslagen skall hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det är oerhört viktigt att detta sköts, då upprepade försening kan leda till uppsägning av Ditt kontrakt.

Du kan alltid välja att betala Din hyra via AUTOGIRO, då dras hyran alltid den 29:e i månaden innan så vet du att den kommer in i tid, under förutsättning att Du har pengar på Ditt konto. Att lägga över Din hyresbetalning på autogiro kan Du göra när som helst. Skriv ut och fyll i dokumentet nedan samt lämna in det till oss, så ombesörjer vi att processen kommer igång.

 Autogiroanmälan.pdf

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...