Inflyttning

Inflyttning 
I det fall inflyttningsdagen infaller på en helgdag har du som inflyttande hyresgäst rätt till nycklarna från kl. 16.00 nästkommande vardag.

Hemförsäkring
Att inneha en gällande hemförsäkring är ett krav när du tecknar kontrakt med oss. Det är för din egen skull i det fall du drabbas av eller är orsaken till eventuell skada.

Hushållsel
Vi har meddelat Tekniska Verken, som äger elnätet i Katrineholm, att Du flyttar in per ett visst datum.
Om Du sedan önskar teckna avtal avseende elförbrukningen är det helt upp till Dig.

TV-utbud
I din hyra ingår ett visst tv-utbud levererat av Bredbandsbolaget. När Du flyttar in finns en tv-box och ett kort på plats i lägenheten. Bara att koppla ihop med din egen TV. (ibland krävs att du gör en kanalsökning)

 

 TV-utbud_maj2015.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...